NLF

Nytt fra NLF uke 49, 2022

Statsbudsjettet: Etter budsjettforhandlingene har regjeringen snudd og gir likevel nye E16 mellom Bergen og Voss de 200 millionene som trengs for å videreføre prosjektet K5. Samtidig kuttes bevilgningene til Nye Veier med 900 millioner kroner.

REGJERINGEN SNUR: Nå blir det likevel satt av 200 millioner kroner slik at prosjektet med å K5-prosjektet kan holde frem. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen REGJERINGEN SNUR: Nå blir det likevel satt av 200 millioner kroner slik at prosjektet med å K5-prosjektet kan holde frem. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

— Jeg er glad for at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med Sosialistisk Venstreparti (SV) likevel har funnet rom for å fortsette forberedende arbeider på det viktige skredsikringsprosjektet Arna–Stanghelle, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding.

I 2018 ble E16 mellom Arna-Stanghelle kåret til «Norges verste vei», i sterk konkurranse med 3000 andre vegstrekninger. Ras får annenhver dag og nær 60 har omkommet på denne vegstrekningen.  

– SV fortjener skryt for å ha forhandlet inn E16 Arna-Stanghelle. Dette viser at de tar transportnæringen på alvor, og vi forventer at dette engasjementet varer inn i fremtidige statsbudsjett der det er behov for enda flere slike prosjekter, sier Mo. 

Han synes det er synd at regjeringen ellers nedprioriterer vei, og ikke leverer på løftet om trygg og sikker infrastruktur i hele landet.  

Det blir et kutt på 900 millioner kroner til Nye veier. I tillegg blir det samtidig blir det ingen reversering av AP og SPs kutt i veisektoren. Det blir heller ingen økning av midler til rassikring og veivedlikehold som SV foreslo i sitt alternative budsjett, eller midler til Sørfoldtunnelene/Røldalstunnelen som de foreslo. 

– Det er lastebilen som får Norge til å gå rundt, og de som har veien som arbeidsplass fortjener trygge og trafikksikre veier, understreker Mo.  

Mer om dette kommer i neste utgave av NLF Magasinet.

Direktebilder skal vise hvor det er ledige døgnhvileplasser

Nå kan yrkessjåfører se hvor mange plasser som er ledige på utvalgte døgnhvileplasser akkurat nå. – Det aller beste ville selvsagt hvert om de kunne reservert plass, men dette er et skritt i riktig retning, sier Kjell Olafsrud, kommunikasjonsdirektør i NLF.

DIREKTE BILDER: Fulle døgnhvileplasser kan medføre at sjåførene må parkere på steder som er lite tilrettelagt for døgnhvile. Nå skal direktebilder gi sjåførene bedre forutsigbarhet. Foto: SVV DIREKTE BILDER: Fulle døgnhvileplasser kan medføre at sjåførene må parkere på steder som er lite tilrettelagt for døgnhvile. Nå skal direktebilder gi sjåførene bedre forutsigbarhet. Foto: SVV

– Gjennom tilbakemeldinger fra sjåfører har vi fanget opp at det ofte kan være fullt på en del døgnhvileplasser, særlig nært byene. Dette skaper utfordringer med tanke på planlegging og avvikling av hverdagen for sjåførene, sier Frode Kvam i Statens vegvesen.

Det blir lettere for sjåførene å planlegge neste stopp

Fulle døgnhvileplasser kan medføre at sjåførene må parkere på steder som er lite tilrettelagt for døgnhvile.

– Med den nye tjenesten vil det bli lettere å planlegge hvor det kan være hensiktsmessig å stoppe, forklarer Kvam.

Om ikke lenge vil sjåførene også få en indikasjon på hvor travel døgnhvileplassen er på gitte tidspunkt i løpet av døgnet basert på historiske data.

– Dette vil gjøre det lettere for sjåførene å vurdere hvor det er best å stoppe for hvile.

Norges Lastebileier-Forbund er fornøyde

Statens vegvesen har jobbet tett sammen med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i utviklingen av de nye tjenestene som er rettet spesielt mot yrkessjåfører.

– Vi setter stor pris på det arbeidet Statens vegvesen gjør for å gjøre hverdagen for sjåførene enklere både i dette prosjektet og med prosjekt fremkommelighet. Dette gir sjåførene en bedre forutsigbarhet om status på døgnhvileplassen. Det aller beste ville selvsagt hvert om de kunne reservert plass, men dette er et skritt i riktig retning, sier Kjell Olafsrud, kommunikasjonsdirektør i NLF.

Yrkessjåførene vil kunne se tilgjengeligheten på døgnhvileplassen i Statens vegvesen sin  mobilapp for Trafikkinformasjon og på Statens vegvesens nettsider  www.vegvesen.no/trafikk.

Les hele saken på Lastebil.no

Husk å melde deg på Transportkonferansen

Nå har påmeldingen åpnet, og NLF ønsker alle medlemsbedrifter og tillitsvalgte samt andre inviterte samarbeidspartnere velkommen.

LADESTASJONER: Under Transportkonferansen vil kapasitet og fremdrift i utbygging av ladeinfrastruktur være et viktig tema.  Foto: Volvo Trucks Norge LADESTASJONER: Under Transportkonferansen vil kapasitet og fremdrift i utbygging av ladeinfrastruktur være et viktig tema. Foto: Volvo Trucks Norge

NLF har fått på plass et godt sammensatt program hvor både sentrale politikere og viktige aktører i markedet sammen skal drøfte transportbransjens utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.  

Nå har påmeldingen åpnet og påmelding og program finnes på  Lastebil.no. 

Konferansen er for NLFs medlemsbedrifter og tillitsvalgte samt andre inviterte samarbeidspartnere. Ønsker du en invitasjon til konferansen?  Klikk her

Ny daglig leder i Valvoline

Valvoline Oil AS har ansatt Ariane Struyf som ny daglig leder, hun tiltrer 1. desember 2022. Ariane kommer fra stillingen som administrerende direktør i CarNext Norway, som nylig avsluttet sin B2C-virksomhet i Norge.

— Timingen var perfekt for vår del og Valvoline Oil AS er utrolig takknemlig for at Ariane har sagt ja til å lede laget vårt. Vi gleder oss til å få inn ny kompetanse i et godt veletablert selskap med lange tradisjoner, sier styreleder Thomas Talén.

Ariane har lang fartstid fra bilbransjen og har i en årrekke vært sentral i BMW-systemet. Hun kjenner derfor godt de utfordringer bilbransjen står overfor i forbindelse med det grønne skiftet. Gjennom sine tidligere roller har hun vist solid evne til å se potensiale, utvikle og skape store verdier gjennom sitt arbeid.

— Et marked i endring er et marked med muligheter, sier Ariane Struyf, og legger til at hun gleder seg til å bli en del av et team med høy faglig kompetanse og gode tekniske kvaliteter; Sammen skal vi løfte laget til nye høyder.

Derfor kollapset Tretten bru

Årsaken til brukollapsen er så langt vurdert å være en betydelig overbelastning, skriver Statens Havarikommisjon i ny rapport.  

RASTE SAMMEN: Røde ringer rundt øvre knutepunkt, og bilder av knutepunkt som lå under vann, tilknyttet diagonalene i hovedspennet inn mot vestre elvefundament (akse 2). Foto: Havarikommisjonen RASTE SAMMEN: Røde ringer rundt øvre knutepunkt, og bilder av knutepunkt som lå under vann, tilknyttet diagonalene i hovedspennet inn mot vestre elvefundament (akse 2). Foto: Havarikommisjonen

Statens havarikommisjon (SHK) har sammen med den eksterne faggruppen gjennomført tekniske undersøkelser i tilknytning til kollapsen av Tretten bru. I denne sammenheng har blant annet relevant teknisk materiale, videoer og bilder av brudeler, samt vitneobservasjoner, blitt gjennomgått.  

Det har i tillegg blitt utført statiske analyser av brua. Relevante innspill til tekniske årsaksfaktorer, som SHK har mottatt og fått kjennskap til underveis i undersøkelsen, har også blitt gjennomgått.  

Bruddformen er av SHK identifisert som blokkutriving mellom tredel og stål/dybler ved knutepunkt. Dette er en momentan bruddform som kan forårsake overbelastning av andre elementer i fagverket ved påfølgende belastning, og da med kollaps av brua som følge.  

Les mer om dette på Lastebil.no

Nå skal handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren følges opp

 – Det haster å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor har vi nå gitt Statens vegvesen en rekke oppdrag om oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i denne sektoren. Vi har blant annet bedt dem begynne arbeidet med å innføre nye regler for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn, og se på regelverket knyttet til sjåførenes arbeidstid. De får også en rekke oppdrag knyttet til kontroll og håndheving, samt legge til rette for kompetansekrav for drosjeløyvehavere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Jobben vår er ikke avsluttet selv om planen er lagt frem. Vi er allerede i gang med å jobbe med en rekke av planens tiltak, sier samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD – Jobben vår er ikke avsluttet selv om planen er lagt frem. Vi er allerede i gang med å jobbe med en rekke av planens tiltak, sier samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren ble lagt frem i slutten av oktober. Planen inneholder 39 tiltak, som sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, like konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier.

Les mer om dette på Regjeringen.no

Vegard Hansen blir ny direktør for Vegtilsynet

Vegard Hansen er 34 år gammel og har vært ansatt i Vegtilsynet siden 2018 med ansvar for økonomi og strategi. Hansen har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Lillehammer og har tatt flere emner ved Edinburgh Business School der han har Postgraduate Certificate.

Vegard Hansen er bosatt på Voss og tiltrer stillingen den 1.januar 2023.

Les mer om dette på Regjeringen.no