NLF

Nytt fra NLF uke 26, 2023

Mandag 26.juni la Statens Vegvesen fram en ladeplan for tunge kjøretøy langs norske riksveier. Nå følger Enova opp med et nytt støtteprogram for utbygging av offentlige ladestasjoner for tunge kjøretøy, som skal gå over to år. – Kun to år med støtteordning er neppe nok tid, mener NLF-direktør, Geir A. Mo. 

ØKNING: Utviklingen i markedet for tunge nullutslippskjøretøy har vært sterk de siste to årene. Andelen nybilsalg av elektriske lastebiler steg fra 0,4 prosent i 2020 til 7,6 prosent i 2022. Foto: Enova ØKNING: Utviklingen i markedet for tunge nullutslippskjøretøy har vært sterk de siste to årene. Andelen nybilsalg av elektriske lastebiler steg fra 0,4 prosent i 2020 til 7,6 prosent i 2022. Foto: Enova

I en pressemelding fra Enova, melder de om at ordningen skal være konkurransebasert og første søknadsfrist er 16.oktober i år. Støtteprogrammet er planlagt å vare i to år, avhengig av utviklingen i markedet.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, mener dette først og fremst er gode nyheter, men han mener varigheten er for kort.

– Våre medlemsbedrifter peker på manglende ladeinfrastruktur som en av de største barrierene for å investere i nullutslippsbiler. Samtidig er behovet for ladeinfrastruktur så stort at to år med støtteordning neppe er nok. Støtten til kjøp av biogassbiler ble avsluttet over natten i en kritisk fase, og om det samme skjer med denne ordningen frykter vi at forutsigbarheten blir så dårlig at transportnæringen verken tør eller har råd til å satse på elektriske lastebiler, sier Mo. 

Han peker videre på at det ikke blir et grønt skifte med rød bunnlinje.

– Om vi skal nå målene regjeringen har satt må de gjøre teknologien tilgjengelig og transportkjøpere må være villige til å betale for den økte transportkostnaden. Som Enova selv påpeker har lastebiler som går på diesel lavere totale kostnader, noe som betyr at den jevne lastebileier ikke har råd til å skifte ut kjøretøyparken sin med mindre vi støtteordningene blir bedre. Det er derfor helt avgjørende at regjeringen og Envoa også styrker støtten til kjøp av elektriske lastebiler, som fortsatt ikke kan konkurrere med diesel på verken kostnad eller fleksibilitet i bruk, understreker NLF-direktøren. 

Les mer om dette på Lastebil.no

SVV har lansert en ny ladeplan

På mandag leverte Statens vegvesen sin plan for etablering av ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveiene. Dette har vært etterspurt fra NLF sin side i lang tid, og NLF-direktør, Geir A. Mo, er glad for at det endelig kommer på plass. Han etterspør likevel en mer konkret plan. 

– Det er bra at det endelig kommer en mer konkret plan på bordet, slik at man kan begynne å bygge offentlig tilgjengelige ladestasjoner for tungbiler. Vår næring er helt avhengig av en tilstrekkelig ladeinfrastruktur dersom vi skal investere i elektriske lastebiler, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.  

Les mer om hva NLF tenker om den nye ladeplanen på Lastebil.no
Les hele planen her:  Plan for utbygging av ladestasjoner av tunge kjøretøy er klar - regjeringen.no 

Snart fulltegnet Transportmesse

Transport & Logistikk 2023 har fremdeles noen ledige standplasser, men dersom du vil sikre deg plass, må du være rask.

Nå er hele 190 utstillere påmeldt årets messe den 28. – 30. september i Lillestrøm, og det er forventet at det vil være rundt 200 utstillere totalt. 
Les mer om messen på Lastebil.no

Alle tungbilimportørene er med, og de vil vise frem høyaktuelle og innovative produkter og gleder seg til å møte både kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere.

Nå kan du hente dine billetter og bestille hotell ved å følge denne linken!

Full sier for Hagens Transport i Høyesterett

– Nå er jeg fryktelig glad, og det har vært verdt all den tid vi har brukt på dette, sier daglig leder i Hagens Transport, Kai Hagen, etter at kjennelsen fra Høyesterett ble kjent. 

Han ønsker først og fremst å takke NLF-advokat, Robert Aksnes, i Advokatfirmaet Vectio, for alt det gode arbeidet som er lagt ned i denne saken. Aksnes sørget for at saken ble tatt inn for Høyesterett, og det var advokat, John Christian Elden, som prosederte saken der. 

Høyesterett har nå tatt stilling til hvor vidt det var riktig eller galt å ilegge et transportforetak et overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Det var særlig spørsmål om gebyr kan ilegges på objektivt grunnlag, og om gebyret må vurderes etter en lovendring som trådte i kraft etter kjøringen. 

For Høyesterett har selskapet etter dette prinsipalt gjort gjeldende at det foreligger lovanvendelsesfeil fordi lagmannsretten skulle ha anvendt lovgivningen på domstidspunktet. Ut fra dette må lagmannsrettens dom oppheves. Subsidiært er det gjort gjeldende at det også etter den tidligere ordlyden i straffeloven § 46 må innfortolkes et subjektivt element, slik at det heller ikke slik bestemmelsen da lød, var grunnlag for å ilegge gebyr på objektivt grunnlag. 

Les mer om hva dette vil ha å si for transportnæringen på Lastebil.no

Her kan du se alle NLFs digitale medlemsmøter

NLF har samlet alle de digitale medlemsmøtene på ett og samme sted. Dersom du gikk glipp av et møte, eller du ønsker å se det i reprise kan du se alle medlemsmøtene på  Lastebil.no

Gasum åpner innovativ grønn energistasjon i Oslo 

Det nordiske energiselskapet Gasum åpner en banebrytende grønn energistasjon på Ryen i Oslo. Dette markerer en viktig utvidelse av biogassinfrastrukturen på sørsiden av byen. Samarbeidet med ladeselskapet Mer har ført til etableringen av åtte ladepunkter i tillegg til komprimert biogass (CBG) på samme sted.

Det nordiske energiselskapet Gasum er stolt av å kunngjøre åpningen av en helt ny og innovativ grønn energistasjon i Oluf Onsums Vei i Oslo. Stasjonen, som tilbyr komprimert biogass (CBG), er resultatet av et viktig samarbeid med ladeselskapet Mer, som har etablert åtte ladepunkter på stasjonen for personbiler.

Rundt Oslo er det allerede bra med infrastruktur for fylling av komprimert biogass, men langs E6 sør for Oslo har det ikke vært tilgang til biogass før nå. Med etableringen av denne stasjonen kan alle som ønsker å bruke biogass som drivstoff for lokal distribusjon, kjøre kostnadsfritt gjennom bomringene.

Stasjonen ble en realitet takket være Klimaetaten i Oslo kommune, som utlyste en konkurranse om hvem som kunne etablere en grønn energistasjon med flere grønne teknologier. Gasum vant anbudet og fikk med seg Mer til å levere ladepunkter på stedet.