NLF

Nytt fra NLF uke 3, 2023

Det har vært en hektisk uke med stor aktivitet. Ledelsen har vært på tur til Troms for å se nærmere på bilberging og det har blitt holdt digitalt kurs i Fair Transport og digitalt medlemsmøte. I tillegg går mye av tiden på å planlegge de siste detaljene rundt Transportkonferansen. 

Økende interesse for Fair Transport

Mandag holdt NLF digitalt kurs i Fair Transport. Det var gledelig at det var så stor interesse for kurset som hadde over 80 forhåndspåmeldte. Dersom du ikke fikk med deg det digitale kurset i Fair Transport, vil det bli satt opp flere kurs. 

– Noe av målet med kurset, er at man skal bli trygg i systemet, kunne administrere siden sin og legge inn fritekst samt laste opp dokumentasjon. Etter kurset sender vi ut en rekke maler og dokumenter man kan bruke i besvarelsen. Med så stor interesse for dagens kurs, vil vi sette opp flere kurs fremover, forteller prosjektleder for Fair Transport i NLF, Eivind Karikoski.

Bilberging i nord: NLF, Viking og IF til Troms

Når det gjelder bilberging i Troms har situasjonen i lenger tid vært utfordrende. Spesielt har det ikke vært optimale forhold når det kommer til berging av tungbil. NLF inviterte med seg IF og Viking på befaring og dialogmøte med bilbergerne i Troms for å bedre situasjonen.

I den forbindelse reiste forbundsleder i NLF, Tore Velten, og øvrig ledelse i NLF, IF og Viking til Tromsø, Finnsnes, Bardufoss og Senja. Der ble flere bilbergere besøkt, og det ble rom for gode og åpne diskusjoner, der bilbergerne fikk ytret seg om hvor skoen trykker.  Forhåpentligvis vil det danne grunnlag for et bedre samarbeid mellom partene i tiden som kommer. 

– For våre medlemmer er det viktigste at de kan forsikres om at det er effektive bilbergere på tungbil som får ryddet veiene raskt når uhellet først er ute. Da er det viktig å ha det rette utstyret og et kompetent mannskap på plass som kan rykke ut, uavhengig av hvilket selskap som får oppdraget, sier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud.

Han synes det var et svært nyttig besøk og ser nå positivt på den videre utviklingen.

Fremdeles noen plasser igjen på Tansportkonferansen

Den kjente bileksperten, Jan Erik Larssen skal også i år være  moderator for flere av høydepunktene under Transportkonferansen på Holmen Fjordhotell, den 27.-28. januar. Det er fremdeles noen plasser igjen, men vær kjapp med påmeldingen, for det er snart fullt.

Her kan du se programmet og melde deg på Transportkonferansen

I denne lille filmsnutten ønsker Larssen deg velkommen til årets Transportkonferanse.

Husk informasjonsmøte om mobilitetspakken i dag!

Statens vegvesen utekontrollen ved Roy Holm inviterer til informasjonsmøte om mobilitetspakken. 

Dette skjer onsdag 18. januar fra klokken 17:30 - 20:00. NLF har fått inn en del spørsmål fra dere, som er sendt over til SVV. Nå håper vi at så mange som mulig har anledning til å delta. 

Klikk her for å delta i møtet

Møte-ID: 343 176 875 809
Passord: HcmctV

Klar for siste store E18-omlegging til helgen

Helgen 20.-22. januar legges vestgående E18-løp om fra helt fra Fornebukrysset til Strand. Dette er største midlertidige E18-omleggingen som gjøres som del av det forberedende anleggsarbeidet på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Trafikk i ett E18-løp mens arbeidet pågår

Mens arbeidet pågår vil E18-trafikken både mot Drammen og Oslo gå i det østgående løpet. Dette skjer fra fredag 20. januar kl. 20 til lørdag 21. januar kl. 10 og fra lørdag 21. januar kl. 18 til søndag 22. januar kl. 12.

I tillegg til arbeidet med selve omleggingen, vil Vegvesenet og Skanska sette opp støyskjermer langs hele den omlagte E18-trasèen. Dette arbeidet skjer på nattestid torsdag 19. til fredag 20. januar mellom kl. 22.-06. Det samme vil skje natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i uke 4 og natt til tirsdag og onsdag i uke 5. Både øst- og vestgående E18-trafikk vil gå i ett løp også mens arbeidet med støyskjermer pågår.   

Omleggingen av E18 innebærer også slutten for avkjøringsfeltet fra E18 på Strand. Dette blir nå stengt permanent.

Går for utvidet gyldighet for ukrainske tunge førerkortklasser

Den 31. mai 2022 ble det fastsatt i førerkortforskriften at ukrainske førerkort klasse B gir rett til å kjøre i Norge i inntil ett år. Dette støttet NLF den gang, men gikk imot at det samme forslaget skulle gjelde på sertifikat på tunge førerkortklasser.

Nå er det igjen endringer i førerkortforskriften knyttet til situasjonen i Ukraina der ukrainske flyktninger ankommet Norge er gitt midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven. Det skrives at bakgrunnen for høringen er at Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen har mottatt henvendelser hvor det påpekes et behov for at reglene om anerkjennelse også omfatter de tyngre klassene.

NLF imøteser kommende høring om forslagene i forordning (EU) 2022/1280, men ber om at Statens vegvesen i den forbindelse vurderer hvordan en vedvarende krig i Ukraina med fortsatt tilstrømning av flyktninger med behov for førerkortopplæring og YSK-opplæring kan ivaretas. NLF mener det er viktig at dette ivaretas slik at både de ukrainere dette gjelder, og andre trafikanter kan være trygge på at trafikksikkerheten i Norge opprettholdes på et høyt nivå, samtidig som behovet for inkludering og aktiv deltagelse i det norske arbeidsmarkedet sikres for flyktningene.

Ønsker tilbud på drift av riksveier i Troms

Statens vegvesen inviterer til konkurranse om å holde riksveiene i midtre Troms og Tromsøområdet framkommelige og trygge fram til 2028. Samtidig skjerpes kravene til miljøvennlig drift.

Statens vegvesen lyser ut en 5-årig kontrakt for drift av riksveger i midtre Troms og Tromsøområdet. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen. Statens vegvesen lyser ut en 5-årig kontrakt for drift av riksveger i midtre Troms og Tromsøområdet. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter 305 kilometer vei, hvor 30 kilometer er gang- og sykkelveier. Veiene som skal driftes og vedlikeholdes er E6 fra Salangsdalen i Bardu nordover til Skibotn, og E8 fra Tromsø lufthavn til riksgrensen til Finland. Veiene går gjennom kommunene Bardu, Målselv, Balsfjord, Storfjord og Tromsø.

Den nye kontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 til 31. august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Kontrakten er nå lyst ut i databasen for offentlige innkjøp, Doffin. Fristen for å levere tilbud er 3. mars 2023.