Dokumentasjon for grensepassering

Dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver, unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandsk personell i kritisk samfunnsfunksjon

Registering ved innreise til Norge

Registrering på nett:  Registrering av innreise til Norge

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Søke om forhåndsgodkjenning