Vilkår for innreise

Transport regnes som en samfunnskritisk sektor, og yrkessjåfører kan dermed gis unntak fra de strenge innreisereglene.

At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr likevel ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene. Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner må derfor dokumentere ved innreise at oppdraget kvalifiserer til unntaksbestemmelsen.

Arbeids- eller oppdragsgiver må derfor sørge for dokumentasjon på at vedkommende har en kritisk samfunnsfunksjon. Skjemaet er ment som et hjelpemiddel til virksomhetene for å oppfylle dokumentasjonskravet.

Det presiseres at utfylt skjema ikke garanterer innreise; utlendingens tilstedeværelse i riket må ved innreise vurderes som «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov».

Registrering ved innreise

Yrkessjåfører som ankommer Norge er unntatt fra kravet om innreisekarantene i arbeidstiden (karanteneplikten gjelder på fritiden). 

Covid-19-forskiften § 6b sjette ledd slår fast at en yrkessjåfører i langtransport kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet som er egnet for overnatting.

Dersom du ønsker å logge inn for å se hvilke opplysninger du allerede har registrert, må du logge inn med samme mobilnummer, e-postadresse eller ID-Porten som forrige gang du registrerte deg.
Det betyr at det er den enkelte ansatte som må melde fra om innreise, der personopplysningene kun skal legges inn en gang.

For sjåfører i langtransport der karantenetiden gjennomføres i kjøretøyet kan følgende tekst legges inn.

Hotell/annet oppholdssted: Alene i kjøretøy som er egnet for overnatting.
Opplysninger om oppholdsstedet: Kjøretøyets registreringsnummer. Covid-19-forskriften § 6b, sjette ledd.

Slik ser skjemaet ut. Fyll ut de felter som gjelder for grensepasseringen.