Sundvolden Hotel ligger idyllisk til midt mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden.

Foreløpig program

Fredag 15. juni kl. 14.00: Åpning

 • Kulturelt innslag 

 • Åpningstale v/ forbundsleder Tore Velten 

 • Forsamlingen minnes de som har gått bort siden forrige landsmøte 

 • Hilsningstale v/ordfører Per Ragnvald Berger, Hole kommune 

 • Hilsningstale v/fylkesleder Per Madsen, NLF Buskerud 


Formell åpning av landsmøtet

 • Åpning v/forbundsleder Tore Velten 

 • Fullmaktsprøving 

 • Valg av dirigenter og sekretærer 

 • Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden og protokoll- og redaksjonskomite 


Næringspolitisk debatt – tema: veifinansiering/bompenger/arbeidsforhold

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 

 • Adm. direktør Geir A. Mo, NLF 

 • Adm. direktør DTL og styreleder NLA, Erik Østergaard 

 • Debatt med innkomne forslag 


Kl. 18.00 Avslutning landsmøtets første dag

Kl. 19.00 Arrangement i regi av NLF Buskerud

Arrangementet foregår på hotellet. Antrekk for kvelden: Uformelt

--------------------------------------------------

Lørdag 16. juni kl. 09.00: Landsmøtet settes igjen

• Vedtektsendringer 


 • Beretning og regnskap for 2016 og 2017 

 • NLFs strategi mot 2030 

 • Kontingent 2019 og 2020 

 • Innkomne forslag som ikke er behandlet under den næringspolitiske debatten 

 • Godtgjørelse forbundsstyret 

 • Veiledende rammebudsjett 2019 og 2020 

 • Valg av forbundsleder, styremedlemmer, varamedlemmer og nestleder 

 • Valg av kontrollkomite 

 • Valg av valgkomite 

 • Uttalelser fra landsmøtet 


Kl. 17.00 Landsmøtet avsluttes

Kl. 19.00 Aperitiff

Kl. 19.30 Bankett

Antrekk bankett: Pent

Foreløpig program i nedlastbar versjon (PDF)