Landsmøtet 2014 avholdes på Rica Holmenkollen Park Hotel i Oslo i tidspunktet 13. -15. juni 2014. 

Hotellet er bygget i dragestil for over 100 år siden. Med en beliggenhet 350 meter over Oslo sentrum, har hotellet en unik utsikt over byen og fjorden. 

 Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet. Det består av valgte utsendinger fra alle fylkesavdelingene, forbundsstyret og daglig leder i forbundet. Antall utsendinger fra hver fylkesavdeling bestemmes ut fra medlemstallet. Det blir avholdt landsmøte hvert 2. år. I de mellomliggende år holdes representantskapsmøte. 

I tillegg til å være NLFs høyeste besluttende organ, er landsmøtet også en møteplass for tillitsvalgte og medlemmer og NLFs ansatte, sentralt og lokalt. Mange av dem som er garvede representanter i dag, deltok på sitt første landsmøte som interessert observatør.