Faggruppe Tømmer

Leder Øyvind Lilleby ol@lastebil.no 90543310
Fagansvarlig Dag Nordvik dn@lastebil.no 99501717
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Egil Haugen egilh2@online.no 90957852
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
Ivar Mustvedt ivarmust@online.no 99452161
Ressursperson
Region 4 Agder og Rogaland
Dag Magne Grødum post@oddgrodum.no 90829793
Ressursperson
Region 2 Innlandet
Frank Olav Korntorp frank@frtransport.no 93241594
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Bjørn-Erik Unneberg Bjorn.unneberg@gmail.com 90127512
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
Ørnulf Warberg warberg@trekk.no 91885045
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Gunni Kverndal Amundal postmaster@kverndal.no 48075296
Ressursperson
Region 7 Nordland / Troms / Finnmark
Alf-erik Eliassen alf-e-el@online.no 90123835
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Bjørn-Erik Unneberg Bjorn.unneberg@gmail.com 90127512
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Gøran Petter Kårstad gpkarstad@gmail.com 95988190