Faggruppe Varebil

Leder Hilde A.R. Natedal hn@lastebil.no 95876908
Fagansvarlig Kjetil Meaas km@lastebil.no 97640636
Ressursperson
Region 2 Innlandet
Kurt Moe moes_transport@hotmail.com 90597903
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
John Erik Kjettorp johnerik@dgm.no 98241021
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Pål Johannesen paal@emd.as 91155200