Faggruppe Varebil

Leder Hilde A.R. Natedal hn@lastebil.no 95876908
Fagansvarlig Dag Nordvik dn@lastebil.no 99501717
Ressursperson
Region 2 Innlandet
Kurt Moe moes_transport@hotmail.com 90597903
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
John-Erik Kjettorp johnerik@jekra.no 98241021
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Pål Johannesen paal@emd.as 91155200