Faggruppe Varebil

Leder Hilde A.R. Natedal hn@lastebil.no 95876908
Fagansvarlig Jan-Terje Mentzoni jtm@lastebil.no 41506780
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
John-Erik Kjettorp johnerik@jekra.no 98241021
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Pål Johannesen paal@emd.as 91155200
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Odd-Erik Grønning oeg@kystbudet.no 91699920
Ressursperson
Region 7 Nordland / Troms / Finnmark
Pål Edvin Joakim Olsen paal@altalastebilsentral.no 94802888