Faggruppe Varebil

Leder Heidi Dahl heidi@ts-sandefjord.no 92030030
Fagansvarlig Kjetil Meaas km@lastebil.no 97640636
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Ulrik Kristensen ulrik@lynbud.no 93814866
Ressursperson
Region 2 Hedmark og Oppland
Kurt Moe moes_transport@hotmail.com 90597903
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
John Erik Kjettorp johnerik@dgm.no 98241021
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Pål Johannesen paal@emd.as 91155200