Harry Nilsen er innvilget midlertidig permisjon fra sine verv, og Anders Krog representerer region 1 i permisjonstiden.