Scandic Alta ligger sentralt i Alta, porten til Finnmark, og er perfekt for forretning og fornøyelse. Nordlyskatedralen, som ligger like i nærheten, bør du ikke gå glipp av. 

Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet. Det består av valgte utsendinger fra alle fylkesavdelingene, forbundsstyret og daglig leder i forbundet. Antall utsendinger fra hver fylkesavdeling bestemmes ut fra medlemstallet. Det blir avholdt landsmøte hvert 2. år. I de mellomliggende år holdes representantskapsmøte. 

I tillegg til å være NLFs høyeste besluttende organ, er landsmøtet også en møteplass for tillitsvalgte og medlemmer og NLFs ansatte, sentralt og lokalt. Mange av dem som er garvede representanter i dag, deltok på sitt første landsmøte som interessert observatør.

Nærmere informasjon og program kommer senere.