Faggruppe Teknisk gruppe

Leder Kjell Helge Haugland kh@orland.as 91135300
Fagansvarlig Dag Nordvik dn@lastebil.no 99501717
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
Jan-Petter Abrahamsen jpa@vtt.as 95199446
Ressursperson
Region 4 Agder og Rogaland
Kai Werdal kai@werdal.no 90161555
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Thomas Nilsen Aarnæs thomas@bulltrans.no 93440872
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
Ivar Mustvedt ivarmust@online.no 99452161
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Inge Råheim inge@raaheim.no 91665757
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Per Gunnar Bortheim per@bortheim.no 95114530
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Arnt Egil Aune ae@aune-transport.no 91396969
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Kay Arne Kristensen kayarne@kristensenstransport.no 90771636