Faggruppe Teknisk gruppe

Leder Harry Nilsen harry@sorumtransport.no 90828029
Fagansvarlig Kjetil Meaas km@lastebil.no 97640636
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
Jan-Petter Abrahamsen semijan@online.no 95199446
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Per Bortheim per@bortheim.no 95114530
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Jan Slettevold jan@spesialtransport.com 95893050
Ressursperson
Region 4 Agder / Rogaland
Kai Werdal kai@werdal.no 90161555
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Sverre Fordal 97038702