Husk å melde endringer til verv til NLF. Den som har verv har adgang til denne siden på lastebil.no:

Oppdatert medlemsliste vises på siden. Fra menyen kan du velge:

Send e-post

Du kan sende en enkel e-post til medlemmene, eventuelt med et vedlegg. Velg

  • Alle NLF-medlemmer i bedrift
  • Alle NLF-medlemmer uten bedrift (støttemedlemmer)

for å sende til alle personer i lokalavdelingen

Reskontro

Her vises hva som er fakturert på vegne av LA og hva som er overført fra forbundet til LA. Bare betalte kontingenter overføres. Beløpet kan gå opp og ned gjennom året fordi medlemmer melder seg inn og ut.

Årsrapport

viser betalende medlemmer i fjoråret, hva de betalte samt hvem som ble utmeldt og når (kun bedrifter).