På PCen

For at din kontakt hos NLF skal kunne hjelpe deg på din PC eller Mac så må du ha et enkelt lite program som heter Teamviewer - bruk denne lenken for å installere: https://get.teamviewer.com/vzpgfvn 

Når Teamviewer er installert vises en kode – "Din ID" – og et passord som du oppgir over telefonen til den som skal hjelpe deg:

Fjernhjelp i sjåfør-appen

På android-telefoner kan du installere TeamViewer QuickSupport fra Google Play. Når du starter den får du opp "Din ID" som over, men i stedet for å oppgi passord blir du bedt om å godkjenne når vi forsøker å koble til.