Kjøretøylisten

Kjøretøy og henger må være registrert i kjøretøylisten før du kan tilordne en sjekkliste. I kjøretøylisten kan du se om en bil er sjekket ut (gult merke) eller inn (grønt merke).

Sjekkklistemaler

På din side på lastebil.no går du inn på Sjekkliste-menyen og velger Sjekklistemaler. Velg en av de systemdefinerte sjekkliste-eksemplene og Lage en kopi av denne:

Nå kan du gi listen din et navn og du kan endre sjekklistepunktene og legge inn dine forklaringer og bilder:

Du endrer rekkefølge av spørsmålene ved å endre tallene i feltet Rekkefølge.

Tittel er selve spørsmålet. Bilde og Hjelpetekst er ikke påkrevet, men anbefalt - de vises i appen når sjåføren klikker spørsmålstegnet ved  sjekkpunktet. 

Slette og legge til spørsmål

Bruk knappen Slett rad i bildet over for å slette et sjekklistepunkt. Helt nederst i sjekklisten ser du en knapp for å legge til et punkt, Ny rad:

Husk å klikke Lagre-knappen når du er ferdig med å endre spørsmålene.

Legg en sjekkliste til et kjøretøy

Når du har opprettet en eller flere sjekklister kan du tilordne dem til kjøretøy. Klikk Tildel på sjekkliste du vil tilordne, og kryss av for kjøretøy som skal bruke listen: