NLF

Nytt fra NLF uke 51, 2022

I årets siste nyhetsbrev, benytter NLF anledningen til å ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt transportår.

Det er verdt å merke seg at hovedkontoret i Oslo stenger fra og med fredag 23. desember og holder stengt til og med mandag 2. januar. Dersom du trenger å ta kontakt med oss, kan følgende nummer benyttes:

  • Pressevakt:      416 44 200
  • Advokat:          415 44 300
  • Kollegahjelpen: 415 55 400

Godsoverenskomstens minstetariff allmenngjøres

Det betyr at minstelønn for bransjen blir på 196,5 kroner.

Harald Øvsthus, leder av NLFs tariffutvalg, var NLFs representant på Tariffnemdas møte den 1. november.

Det ble bestemt at godsoverenskomstens minstetariff allmenngjøres, noe som betyr at minstelønn for bransjen vil ligge på 196,5 kroner. Dette vil gjelde med virkning fra 15. desember 2022.

Får ikke senke vektgrensen

Videre fikk ikke Fagforbundene gjennomslag for sitt krav om å senke vektgrensen for godstransportbiler fra 3,5 til 2,5 tonn. Forskriften gjelder derfor kun for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Hovedårsaken til dette er at EUs mobilitetspakke per i dag fremdeles ikke er innført i norsk rett. Det betyr at kontroller på dette ikke kan gjennomføres som følge av dette.

Forslaget om å inkludere utsendte arbeidstakere i forskriften ble ikke vedtatt. Heller ikke dette er en del av norsk rett per i dag. Det samme gjaldt forslaget om å endre underlaget for lønnsutbetaling fra arbeidstid til arbeidstime. Disse to begrepene må samsvare for å sikre rettmessige kontroller.

Får døgnbetaling

Kravet om døgnbetaling for flerdagsturer ble vedtatt. Det samme gjelder bestemmelsene om utbetaling av lønn. Dette er bestemmelser som kom med i Godsoverenskomsten 2022-2024.

For mer informasjon, kan hele forskriften lastes ned her.

– Lurer på hvilken kalkulator Vedum har brukt

På tampen av året, etter et statsbudsjett som setter transportnæringen i baksetet og som stanser viktig utbygging av vei og infrastruktur, spinner finansminister Vedum på tallene og prøver å pynte et budsjett som er alt annet enn en seier for norsk transportnæring. Det får Norges Lastebileier-Forbund til å reagere.

MÅ TA DET INNOVER SEG: Nå mener NLF-direktør, Geir A. Mo, at det er på tide at Vedum tar inn over seg tilbakemeldingene fra en samlet transportnæring, og signalene fra velgerne gjennom målinger helt ned mot sperregrensen. Foto: Elisabeth Nodland MÅ TA DET INNOVER SEG: Nå mener NLF-direktør, Geir A. Mo, at det er på tide at Vedum tar inn over seg tilbakemeldingene fra en samlet transportnæring, og signalene fra velgerne gjennom målinger helt ned mot sperregrensen. Foto: Elisabeth Nodland

– Finansministeren har gått ut i media og feiret et kutt i dieselavgiftene, men når man ser nærmere på tallene kan man lure på hvilken kalkulator finansdepartementet har brukt, kommenterer administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo. 

Han slår videre fast at Vedum har rett når han sier at regjeringen senker avgiften på diesel, men påpeker at reduksjonen er en kompensasjon for en økning i CO2-avgiften.  

– Målet med reduksjonen er dermed ikke å senke prisen, men å være kreative med regnskapet og selge en omfordeling som et kutt. Store deler av avgiftskuttet går også til anleggsbransjen, og treffer dermed ikke transportnæringen. De få kronene som er igjen, må fordeles mellom vår bransje, og alle andre som kjører dieselbil, sier Mo.  

Les mer om dette på Lastebil.no

Husk å melde deg på Transportkonferansen

Nå har påmeldingen åpnet, og NLF ønsker alle medlemsbedrifter og tillitsvalgte samt andre inviterte samarbeidspartnere velkommen.

NLF har fått på plass et godt sammensatt program hvor både sentrale politikere og viktige aktører i markedet sammen skal drøfte transportbransjens utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.  

Nå har påmeldingen åpnet og påmelding og program finnes på  Lastebil.no. 

Konferansen er for NLFs medlemsbedrifter og tillitsvalgte samt andre inviterte samarbeidspartnere. Ønsker du en invitasjon til konferansen?  Klikk her

Hagens Transport anker til Høyesterett

Etter en kontroll ved Jessheim trafikkstasjon 23. september 2021 ble Hagens Transport ilagt et gebyr på kroner 2000, for en sjåførs overtredelse av kjøre- og hviletids bestemmelsene. – Det er ikke riktig at vi skal bøtelegges dobbelt på denne måten, mener Kai Hagen. 

KJEMPER:  – For oss har det blitt en prinsipiell sak, sier Kai Hagen, daglig leder i Hagens Transport. Foto: Vovlo Trucks KJEMPER: – For oss har det blitt en prinsipiell sak, sier Kai Hagen, daglig leder i Hagens Transport. Foto: Vovlo Trucks

Hagens Transport, påklaget avgjørelsen om gebyr i en klage 26. oktober 2021. Gebyret ble opprettholdt av Statens vegvesen i vedtak datert 17. november 2021. Hagens Transport ba 19. desember 2021 om at saken skulle oversendes til tingretten. Etter dette har selskapet tapt for både Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.  

Selskapets advokat, Robert Aksnes, en av NLFs advokater i Advokatfirma Vectio, bekrefter at saken nå ankes videre til høyesterett.  

Hagen får støtte for avgjørelsen fra NLF-direktør, Geir A. Mo. 

– For NLF er det et avgjørende prinsipp at dersom en bedrift skal ilegges straff, gebyr eller bot må selskapet være å bebreide, altså enten å ha unnlatt å gjøre noe de skulle ha gjort, eller gjort noe de ikke burde ha gjort. I saken som Hagens Transport fremstår det åpenbart at de ikke er å bebreide. Da skal de heller ikke ilegges gebyr automatisk, slik vi har sett i denne saken. Jeg er derfor glad for at denne saken havner i Høyesterett, da dette er en viktig prinsippsak som vil berøre mange, sier Mo. 

Les mer om denne saken på Lastebil.no.

Circle K-koppen er her!

Alle NLF medlemmene får antall kopper etter antall aktive trukkort hos Circle K. Koppen gir tilgang til så mye varm drikke man ønsker gjennom året.

På gavekortet til Koppen er også oblaten til Truck Deal. Dette er en unik løsning for NLF medlemmene der de får 25% rabatt  på et bredt utvalg mat: hamburgere, bagetter, sandwicher etc.

Du som medlem får tilgang til Truck Deal via NLF appen.

Koppen har vært regnet som Norges mest populære reisefølge. Mange er sterkt engasjert i koppen til Circle K, - den har vært både elsket, hatet og utskjelt i snart to tiår!

Gavekort på Koppen er rett nå rundt hjørnet. Dersom man har noen spørsmål kan man sende til epost til no.support@circlekeurope.com. Merk gjerne mailen med Koppen.

Det er også mulig å bestille flere kopper og man kan bestille kopper med logo.
Les mer om dette her

Juletilbud i NLFs nettbutikk

Nå får du 20 prosent på utvalgte firmagaver og julegaver til kunder og ansatte. Du kan også få tilpasset produktene med egen logo. 

Inviterer til informasjonsmøte om mobilitetspakken

Statens vegvesen utekontrollen ved Roy Holm inviterer til informasjonsmøte om mobilitetspakken. Dette skjer onsdag 18. januar fra klokken 17:30 - 20:00. Møte vil bli holdt over teams, og blant annet alle NLF medlemmer er invitert. I den forbindelse ønsker Statens vegvesen svært gjerne spørsmål fra dere som lastebileiere i forkant. frem til 12. januar 2023.

Trykk her for å sende inn dine spørsmål