Faggruppe Vinterdrift

Leder Rune Holmen rune@holmentransport.no 91798692
Fagansvarlig Thorleif Foss tf@lastebil.no 41403599
Ressursperson
Region 2 Innlandet
Arild Olsbakk firmapost@olsbakktransport.no 91342604
Ressursperson
Region 4 Agder og Rogaland
Roar Osen roar@osentransport.no 90590059
Ressursperson
Region 4 Agder og Rogaland
Tore Hidle Sigmundsen tore@sigmundsen.no 97653594
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Arne Skulstad arne@hauglandtransport.no 92857187
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Sigurd Nicolai Jakhelln snj@jakhelln.as 97555800
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Ole Bernhof Mork olebernh@online.no 90631037
Ressursperson
Region 7 Nordland / Troms / Finnmark
Arnt Harald Wang arntwang@start.no 91370306
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Per Ove Støbakk stobakktransport@gmail.com 90995985