Faggruppe Vinterdrift

Leder Sverre-Jan Rønneberg sjr@lastebil.no 90866000
Fagansvarlig Thorleif Foss tf@lastebil.no 41403599
Ressursperson
Region 7 Nordland / Troms / Finnmark
Alf Erik Eliassen alf-e-el@online.no 90123835
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Norman Hole norman@hole-maskiner.no 91863005
Ressursperson
Region 2 Innlandet
Arild Olsbakk firmapost@olsbakktransport.no 91342604
Ressursperson
Region 4 Agder / Rogaland
Roar Osen roar@osentransport.no 90590059