2012

26.10.12: Rapport bekrefter nødvendigheten av akselløft
25.10.12: Det handler ikke bare om kjetting!
24.10.12: Akselløft-reglene diskuteres i VG
23.10.12: Holdninger som nøkkel til trafikksikkerhet
22.10.12: Vegdirektoratet må rydde opp snarest!
20.10.12: Forslag om tre nye døgnhvileplasser
19.10.12: NLF kommenterer statsbudsjettet i Stortinget
18.10.12: Akselløft – godkjenningsdirektiv skaper problemer
18.10.12: Refleksdagen for syvende gang
16.10.12: Høringsforslag: Ikke prikkbelastning ved brudd på miljøfartsgrensen
15.10.12: DTL i kabotasjediskusjon med transportministeren
12.10.12: NLF på skolebenken
12.10.12: NLF ønsker Knut Enger velkommen tilbake!
11.10.12: Vogntogtyveri brakte tre i arresten
11.10.12: Direktørens bedriftsbesøk fortsetter
10.10.12: Svar på NLFs konjunkturundersøkelse
08.10.12: Mye til vei, lite til kontroll
05.10.12: Hva skal fremtidens bompengebrikke brukes til?
04.10.12: På riktig side er i gang
03.10.12: – Ikke aktuelt med dieselforbud i de store byene
02.10.12: Arbeidstilsynet skal se på transportnæringen
01.10.12: Lager felles strategi mot 2014
28.09.12: Riktig lastsikring er elementært
27.09.12: EU ber om målrettet kontroll – Norge svarer med NonStop
26.09.12: Staten har penger til jernbane
26.09.12: Nye krav til vinterdekk på høring
25.09.12: Kabotasjekontrollen må økes!
24.09.12: Anmeld dieseltyverier!
21.09.12: Kabotasjestopp får støtte fra europeiske transportarbeidere
20.09.12: Ett bompengeselskap – ett kundesenter – ett takstsystem
18.09.12: Adm. direktør Mo fornyet lastebil-lappen
17.09.12: På vei i EU – EU-nytt i 2012
14.09.12: NLF tar avstand fra bomsnikere
14.09.12: Betaling på ferjene må endres!
13.09.12: Ber NLF forbedre sikkerhet for krokcontainertransport
12.09.12: Tankbil stjålet
11.09.12: Diskuterte kabotasjereglene med EU-kommisjonen
10.09.12: NRK følger opp helgas radiodokumentar
09.09.12: Skal du nyregistrere en bil eller tilhenger?
07.09.12: Pirater truer veisikkerheten
07.09.12: Endret praksis for bompengerabatt
06.09.12: Sikre veier sparer liv!
06.09.12: Lytt til P2s radiodokumentar i helga
05.09.12: Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil
04.09.12: Kabotasjemøte i Samferdselsdepartementet
31.08.12: Svar på høring om riksregulativ for ferjetakster
30.08.12: NLF presser på for bedre løsninger
30.08.12: Transportkjøper er medansvarlig!
27.08.12: Direktøren på Hamar-besøk
24.08.12: Samferdselsprosjekter må være forutsigbare