2009

Høring i Stortingets finanskomité

Publisert 25.10.09 Les mer

Sier nei til økt trafikksikkerhet! Statens vegvesen imøtekommer ikke næringens krav om bedre piggdekk for tungbiler

Publisert 22.10.09

I brev til NLF den 22. oktober 2009 meddeler Vegdirektoratet at de ikke kan imøtekomme næringens ønsker om endring av gjeldende bestemmelser for piggdekk og piggvekt for lastebiler og vogntog. Brevet kommer som svar på et brev som NLF sendte Direktoratet i mai, hvor vi redegjorde for de problemer de nye bestemmelsene fører til.

Les mer

Endelig! NLF ble hørt, kabotasjereglene strammes inn

Publisert 22.10.09

NLF har gjentatte ganger tatt opp problemene med uklare regler for kabotasje i Norge og krevd en klargjøring og en innstramming. Derfor er det gledelig at Samferdselsdepartementet fra 1. november 2009 vil legge til grunn en tolkning av begrepet ”midlertidig kabotasje”, som er helt i tråd med den tolkningen rådet i EU har vedtatt. Det imøtekommer dermed fullt ut NLFs krav i brev til Departementet i juli 2009 om en strengere praktisering av kabotasjereglene.

Les mer

Rassikring E16 Vaksdal-Stanghelle

Publisert 21.10.09

Mandag 12. oktober startet rassikringa av E16 ved Hettetunnelen. Det medfører stenging i perioder. Vi har fått oversikt over når det går an å kjøre gjennom tunnelen.

Les mer

Tømmerseminar 2009

Publisert 21.10.09 Les mer

Publisert 21.10.09

NLFs profileringskampanje med radioreklame på P4 fortsetter.
Sendetidspunkter torsdag 22. oktober:

Kl. 05:50
Kl. 12:40
Kl. 13:40
Kl. 15:40

Les mer

Slitasjeguidenyttig ved tilbakelevering av lastebiler

Publisert 20.10.09

Sammen med Bilimportørenes Landsforening og Finansieringsselskapenes Forening, har NLF vært med på å få utarbeidet en slitasjeguide. Dette er en veiledning til bruk ved tilbakelevering av leasingbiler. Veiledningen er basert på gjeldende praksis.

Les mer

Tungbiler bryter fartsgrensen på ny E18Innfør nulltoleranse!

Publisert 20.10.09

I høst har det kommet flere henvendelser til NLF-administrasjonen, hvor det klages på at lastebilene kjører for fort.
Nå klages det på at mange tungbiler bryter fartsgrensen på ny E18 mellom Grimstad og Arendal.

 

Les mer

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ny samferdselsminister

Publisert 19.10.09

Jens Stoltenbergs nye, rød-grønne er nå presentert, og ny samferdselsminister er Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Kleppa kommer fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer

"Viktig melding - Lytt på P4"

Publisert 19.10.09

NLFs profileringskampanje med radioreklame på P4 fortsetter.
Sendetidspunkter tirsdag 20. oktober:

Kl. 08:20
Kl. 09:40
Kl. 13:20
Kl. 15:20

Les mer

Miljøprisen til Veøy AS

Publisert 19.10.09

LTLs miljøpris gikk i går til NLF-medlem Veøy AS. Det var daglig leder, Rune Slemmen som mottok prisen på konferansen Transport og Logistikk. NLF gratulerer!

Les mer

Fjellinjen legger om sitt betalingssystemEtterskuddsbetaling skal forenkle

Publisert 15.10.09

Fjellinjen legger om sitt betalingssystem fra forskudds- til etterskuddsbetaling. Det innebærer at kundene vil faktureres hvert kvartal for sine passeringer. Fjellinjen forteller at de gjør dette for at kundene lettere skal se sammenhengen mellom sine innbetalinger og antall passeringer.

Les mer