2009

Kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig vei

Publisert 13.12.09 Les mer

Manglende kunnskaper om vogntogs ABS bremser

Publisert 13.12.09

”Hengeren får skrens og knuser personbilen. Følgene av dårlige bremser er katastrofal. Denne gang er det heldigvis bare en test. Men situasjonen er reel nok. Veibanen er glatt, vogntoget må bråbremse og på hengeren er det ”gamle” bremser uten antiblokkeringssystem (ABS). Fra 2005 er det påbudt med ABS bremser på hengere, men fortsatt møter du mange uten.”
Artikkelen i bladet motor som det refereres til over, inneholder faktiske feil.

Les mer

KortsikkerhetBekymret for misbruk av kredittkortet?

Publisert 09.12.09 Les mer

Stjålet eller mistet?Nytt område på nettstedet for ettersøking

Publisert 09.12.09

Mange medlemmer har i det siste opplevd å miste eller bli frastjålet trekkvogn, tralle eller annet profesjonelt utstyr. Som en prøveordning, har vi også noen ganger sendt ut SMS-melding med etterlysning for medlemmer som har spurt om det. Da vi skjønner at behovet for en slik tjeneste er til stede, har vi nå opprettet et eget område på www.lastebil.nofor dette. Du finner området til høyre på siden som en ”knott” med teksten ”Stjålet eller mistet”, med tegning av en fæl tyv.

Les mer

Landeveisrøveri

Publisert 09.12.09 Les mer

Statens vegvesen positiv til rapportering om føreforholdene på Rv 3

Publisert 08.12.09 Les mer

Varsel om vegstenging E16 Vaksdal - Stanghelle

Publisert 08.12.09

Fra Statens Vegvesen har vi mottatt følgende melding:

"Grunna sprengings- og rassikringsarbeid vert E16 stengt ved Hettetunnelen i Vaksdal kommune i periodane 14. desember - 23. desember og 04. januar – 15. januar frå kl 23:00 til kl 06:00. Vegen er open for trafikk natt til laurdag, sundag og måndag.Vegen er open for gjennomkøyring: 001:40 og 04:05.
Mogleg omkøyring Bergen – Voss: via Rv 7 Trengereid – Norheimsund – Voss.
Vi vonar dette ikkje vil føre til for store ulemper for deg som trafikant.
Info tlf 175. "

Les mer

Møte med Politidirektoratet om kabotasje

Publisert 07.12.09 Les mer

Nattestenging av Vallviktunnelen uke 50

Publisert 02.12.09

Statens Vegvesen opplyser at Rv. 7 og 13 Vallaviktunnelen blir stengt to netter i uke 50 på grunn av restarbeid med strøm- og telekablar.

Tunnelen blir stengt natt til 8. og natt til 9.desember. Stengingen skjer fra kl.20 om kvelden 7.12. og 8.12.

Les mer

DB støtter FNs miljøprogram

Publisert 02.12.09

Deutsche Bahn-konsernet (DB) blir samarbeidspartner for FNs miljøprogram. Det melder danske TTN. Det første felles prosjektet mellom DB og UNEP (UN Environment Porgramme) blir ”Train to Copenhagen” til verdensklimatoppmøtet. DB går også inn i UNEPs globale ”Climate Neutral Network”

Les mer

Slutt på varsling om EU-kontroll

Publisert 01.12.09

Norges rundt 1,3 millioner bileiere vil ikke lenger motta varselbrev om når bilen skal til EU-kontroll. Statens vegvesen har sendt ut slike brev siden EU-kontroll ble innført i Norge, men legger nå om rutinene.

Les mer

Filterkassen er tom

Publisert 29.11.09

Det blir ingen støttepenger til de Euro3 lastebiler, som skal ha ettermontert partikkelfilter før miljøsonekravene skjerpes til sommeren. Det melder det danske nettstedet www.transporttidende.com
Hittil har lastebileiere fåt opp til 15.000 danske kroner i støtte til ettermontering av partikkelfiltre, noe som ofte kommer opp i 60-70.000 danske kroner pr. filter.

Les mer