NLF

Nytt fra NLF uke 24, 2022

Nok en uke med nye prisrekorder på diesel. Dette skjer samtidig som regjeringen har gjort det klart at de ikke vil gi noe avgiftskutt. 

Skuffer: Regjeringen varsler at de først vil se på et eventuelt avgiftskutt på drivstoff i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Dette har NLF tydelig signalisert at de ikke kan ta seriøst. Skuffer: Regjeringen varsler at de først vil se på et eventuelt avgiftskutt på drivstoff i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Dette har NLF tydelig signalisert at de ikke kan ta seriøst.

Avgiftskutt - et langt lerret å bleke 

Vi kommer ikke utenom å måtte snakke om dieselprisene. Det er et av NLFs hovedfokus for tiden, og alle skal vite at NLF står på for å få en løsning på det som har blitt svært utfordrende for transportnæringen.

Massivt press er lagt på politikerne, men viljen til å gjøre noe med det, sitter langt inne. Derfor fortsetter både ledelsen og regionssjefene rundt om i landet å stå på.  

Har krevd midlertidig avgiftskutt 

Tidlig i mars sendte NLF, sammen med, NHO Transport og Logistikk det første brevet til finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, med krav om å redusere den negative effekten av den galopperende kostnadsutviklingen i godstransport. 

Siden den gang har antall brev blitt flere, samtidig som det er lagt ned utallige timer på å jobbe opp mot både lokale og sentrale politikere. I tillegg hadde NLF møte med finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, i april. 

Tre nye prisrekorder på få dager 

Kravet om avgiftslette ble heller ikke innfridd i revidert nasjonalbudsjett. Det har derimot blitt varslet at dette er noe regjeringen vurderer å se på til høsten, i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Dette har NLF tydelig signalisert at de ikke kan ta seriøst. Samtidig som mange europeiske land har senket dieselavgiften, velger altså norske myndigheter å ikke gjøre noen ting. 

– De «vurderer situasjonen» - de «følger med» og vil kanskje gjøre noe hvis det blir enda verre. Nå har situasjonen blitt verre! På få dager har vi tre nye prisrekorder på diesel, landet flommer over av ekstra inntekter – mens Vedum og regjeringen toer sine hender og hevder vi ikke har råd. Det står rett og slett ikke til troende, uttrykker administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo. 

Fått oppmerksomhet

Vedums siste nei, er noe NLF har reagert kraftig på, og med sitt siste utspill har NLF oppnådd å få stor oppmerksomhet, både i de større lokalavisene, samt riksavisene og NRK-nyhetene. 

– Dersom små og mellomstore bedrifter rundt om i kongeriket ikke kommer seg gjennom denne krisen, frykter vi på sikt negative konsekvenser for bosettingsmønsteret slik vi kjenner det. Vi får også stadig flere signaler om bedrifter som vurderer aksjoner mot det de oppfatter som myndighetenes manglende vilje til å ta realitetene inn over seg, sier Mo.    

Arbeidet med å få gjennomslag for avgiftskutt fortsetter, for det er ikke tid for å gi seg nå. 

Under følger artikler og pressmeldinger som NLF har utarbeidet og viser en liten del av det arbeidet NLF har lagt ned de siste månedene. 

Tiltakspakken virker 

På tross av at man foreløpig ikke har klart å snu politikerne, er det en annen faktor som har bidratt til å hjelpe lastebileierne til å få kompensert økte drivstoffprisene fra kundene.  

NLF var tidlig ute og la frem en tiltakspakke for medlemmene. Dette har begynt å gi resultater, og stadig flere har tatt dette i bruk 

Det er spesielt fire punkter som er viktig: 

 1. Varsle kunden 
  Det første – og viktigste tiltaket er både muntlig og skriftlig å varsle kundene om at uforutsette økninger i kostnadene gjør at det må innføres et drivstofftillegg på fakturaen 
 2. Dokumenter dine utgifter 
  Enhver bedrift må ha oversikt over egne kostnader og hvordan ulike kostnadselementer påvirker totalkosten. Til dette har NLF flere tilbud: Kostnadsindeks for lastebiltransport som gis ut i samarbeid med SSB, NLF Kalkyle og NLFs dieselkostskjema  
 3. Snakk med dine leverandører: 
  Dersom bedriften opplever likviditetsutfordringer, er det viktig å gripe fatt i utfordringene umiddelbart. Ikke vent i den tro at det går over. 
 4. Skaff deg kompetanse: 
  Et av NLFs sentrale strategiske mål er å profesjonalisere medlemsbedriftene. For å bidra til det har vi lansert NLF-Skolen. Gjennom ulike kurs, digitale og fysiske, tilbyr vi gratis kompetanse til medlemsbedriftene. 

Det gledelige er at kundene har begynt å forstå at de må betale mer for transporten, men dessverre er det de bedriftene, som har avtale med offentlige virksomheter, eller er underleverandør til en bedrift som har en avtale med f.eks. Statens vegvesen, som sliter mest nå. De har ikke fått en krone i kompensasjon.  

NLF minner også om at alle medlemmer har tilgang til en gratis time med advokathjelp. 

Ønsker du mer informasjon, trykk her 

Lørdag 17. juni starter Styrkeprøven – kjør forsiktig! 

Styrkeprøven som avholdes 17.-19. juni er et av verdens aller største sykkelritt. Løpet går over 543 kilometer fra Trondheim til Oslo og vil ta en del plass på veiene. Derfor er det viktig at alle trafikanter utviser størst mulig hensyn til deltakerne. 

Rittet følger E6 fra Trondheim til Kvitfjell og vil i dette området være mest utsatt. Arrangøren anbefaler alternativ rute som Østerdalen eller via Gjøvik, siden disse strekningene vil gå utenom sykkelrittet.   

Tidligere har lastebilnæringen fått ros for god kjørekultur under Styrkeprøven. NLF håper at yrkessjåførene er profesjonelle også denne gangen! 

Vis hensyn: Styrkeprøven gjennomføres fra lørdag morgen kl. 04:00 til søndag cirka kl, 13:30. Vis hensyn: Styrkeprøven gjennomføres fra lørdag morgen kl. 04:00 til søndag cirka kl, 13:30.

Sommerens siste digitale medlemsmøte

Det nærmer seg sommer med stormskritt, og onsdag i forrige uke ble det siste digitale medlemsmøte før feriene holdt fra St. Olavs Gate i Oslo. På grunn av problemer med streaming serveren, fikk vi ikke sendt møtet live, men det har vært mulig å se opptaket på Lastebil.no hele uka.

Om du fremdeles ikke har fått det med deg, men ønsker å se det,  trykk her

Representantskapsmøte

Torsdag, var NLFs nest øverste organ samlet til representantskapsmøte. Flere viktige saker sto på dagsorden, ikke minst den meget utfordrende tiden transportnæringen er inne i nå.

 

Blir ikke nattestengt over Haukelifjell likevel 

Det blir endringer i trafikkavviklingen ved tunnelarbeidene på E134 Haukelifjell. Det blir ikke nattestengt over fjellet som først varslet. 

Dette betyr at det blir kolonnekjøring hele døgnet over Haukelifjell, både ved Vågslid og over Dyrskar, og blir gjelder for alle kjøretøy. 

Les mer om dette her 

Ingen nattestengning: Det blir kolonnekjøring over E134 på Haukelifjell i sommer, men ingen nattestenging som først varslet. (Foto: Lars Helge Rasch, Statens vegvesen). Ingen nattestengning: Det blir kolonnekjøring over E134 på Haukelifjell i sommer, men ingen nattestenging som først varslet. (Foto: Lars Helge Rasch, Statens vegvesen).

 

Fair Transport-sertifiseringen er nå tilrettelagt også for enmannsbedrifter 

Etter at NLF lanserte sertifiseringen Fair Transport, kan forbundet skilte med over 230 bedrifter som har oppnådd Fair Transport-status. Det er foreløpig få enmannsbedrifter i denne gruppen, og nå har NLF lagt til rette for at det skal bli enklere. 

Når vi vet at transportnæringen i Norge består av en stor andel enmannsbedrifter og svært mange er medlem i NLF, har forbundet jobbet med en egen sertifiseringsløsning for disse. Denne er nå publisert og klar til bruk. 

Om du har spørsmål angående dette, kontakt prosjektleder i Fair Transport,  Eivind Karikoski på ek@lastebil.no 

Bli Fair transport sertifisert du også! Bli Fair transport sertifisert du også!

Skal kartlegge hvor behovet for hurtigladere for tungtransport er størst 

Som et første skritt ber Samferdselsdepartementet derfor nå Statens vegvesen om å utarbeide en oversikt som viser hvor langs riksveinettet det kan antas å bli behov for hurtigladere i 2025 og 2030.   

Statens vegvesen skal også lage en oversikt som viser arealer langs riksveinettet som disponeres av Statens vegvesen og Nye veier, blant annet eksisterende eller planlagte rasteplasser og døgnhvileplasser, hvor det er tilstrekkelig arealer til at det kan etableres ladeinfrastruktur.