NLF

Nytt fra NLF uke 7, 2024

Onsdag 14. februar blir det nytt digitalt medlemsmøte fra NLF-studio i St. Olavsgate i Oslo. Blant annet vil SSVs trafikkapp med ny prioritert linje for yrkessjåfører demonstreres, og resultatene fra konjunkturundersøkelsen fra 2023 vil presenteres.

Ørnulf Giffhorn fra Hjemmelegene vil komme i studio for å gå nærmere inn på avtalene som er inngått med NLF og gi en gjennomgang av hvilke tilbud som er tilgjengelige innen bedriftshelsetjeneste for medlemmene.

Regjeringen meldte nylig at det fra 1. mars kan ilegges overtredelsesgebyr til transportforetak som bryter reglene om godstransportkabotasje. Det vil derfor bli en gjennomgang av hvordan dette vil påvirke bøteleggingen for slike brudd. Sist, men ikke minst, vil det bli gitt nyttig informasjon om det kommende Kjetting-NM i Oslo.

Vel møtt!

 

Bli med på finale i Kjetting-NM

For tredje året på rad, arrangerer NLF, Sotin og Flom Kjetting Norgesmesterskap i kjetting pålegging. 

Arrangementet er åpent for alle og finner sted Lørdag 9.mars på Sadelmakerbryggen i Oslo sentrum. Ta med deg venner og familie å få med deg et forrykende show.

Seks lærlinger og seks proffe sjåfører skal konkurrere om Norgesmester tittelen. Scania, Volvo og Mercedes stiller med sine showtrailere og Statens Vegvesen serverer gratis vafler. Hele arrangementet vil bli ledet av årets kjettingkommentator, Olli Wermskog, som blant annet er kjent fra programmet Kongen befaler.

Det er gratis inngang, og det vil være servering av mat og drikke.

Vel møtt!

 

 

Hold av datoen for Tariff- og arbeidsgiverkonferansen

Den 13.-14. mars er det klart for årets Tariff- og arbeidsgiverkonferanse på  Clarion Hotel Oslo Airport.

I år rettes søkelyset mot forhandlinger, forhandlingsteknikk, og hvordan man skal være en god arbeidsgiver og leder i utfordrende tider.

Endringer i arbeidsmiljøloven og arbeidsrett vil også bli belyst, i tillegg til å se nærmere på hva som forventes av lønnsoppgjøret for 2024. Dagsaktuelle temaer vil bli diskutert sammen med dyktige foredragsholdere, og det vil både være faglig påfyll og foredrag til inspirasjon.

Det arbeides fremdeles med de siste detaljene i programmet, men mer informasjon om påmelding og program kommer så snart det er klart

 

Brudd på kabotasjereglene kan bøtelegges med 60.000 kroner

Frem til nå har brudd på reglene om kabotasje blitt håndhevet ved å anmelde forholdet til politiet. Fra og med 1. mars kan kontrollmyndighetene gi gebyr for overtredelser av regelverket. NLF ønsker endringen velkommen.

 

Effektiv rens og beskyttelse av AdBlue-systemet

Tunap, som eies av Würth, har utviklet et nytt produkt for å forhindre krystallisering og avleiringer i AdBlue-systemet. – Det er en rimelig og enkel løsning som vil spare  lastebileierne for både tapt arbeidsfortjeneste og ekstra utgifter, mener Håvard Andersen i Tunap Norge. 

 

Norske lastebiler taper markedsandeler

Norske lastebilers andel av grensetransporten minker stadig. De norske lastebilene fraktet 29,5 prosent av grensetransporten i 2023. Dette er 1,2 prosentpoeng mindre enn i 2022. 

 

Kartellsaken: DAF betaler ut erstatning

Som første selskap, involvert i den såkalte kartellsaken, har DAF blitt enige med de rundt 40 selskapene som har gått til søksmål mot dem, om å betale ut erstatning. Samtidig med dette har Europadomstolen avvist siste ankemulighet for Scania og selskapet må ut med 10 milliarder kroner i bot. 

 

Stenger rampe inn i Damsgårdtunnelen i fire uker

En påkjøringsrampe inn i Damsgårdtunnelen blir stengt fra Michael Krohns gate (under Puddefjordsbroen) fra søndag kveld. Påkjøringsrampen blir helstengt fra søndag 11. februar kl. 20:00 og frem til mandag 11. mars kl. 05:30 - altså 4 uker.

 

Så mange ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene i 2023

I løpet av 2023 gjennomførte Statens vegvesen foretakskontroll hos 233 transportbedrifter og prioriterte bedrifter der de mente det var størst risiko for brudd på regelverket. Dette har ført til en fordobling i antall anmeldelser blant de kontrollerte bedriftene.

 

Øyeblikket som snudde livet opp ned for Jan Inge

På få sekunder ble yrkessjåførlivet til Jan Inge Boge, revet fra ham da det eksploderte inne på renovasjonsanlegget til Returkraft i Kristiansand. Tak, vegger og vinduer ble blåst bort. Ingen trodde at det var overlevende igjen i bygget, men det var det. 

 

Nå haster det med å søke om fellesskapsløyve

NLF minner igjen alle om at fra og med 1. januar 2025 vil de «røde løyver» være historie og det er kun fellesskapsløyvene som vil være gyldige. Det begynner å haste og det lønner seg å søke om fellesskapsløyve allerede nå hos Statens vegvesen for å unngå kø. 

For de som ikke har startet prosessen med å fornye disse, er det klare rådet fra NLF å ikke vente lenger. Dersom du blir stanset for manglede fellesskapsløyve etter den satte fristen, vil du bli stående til dette er ordnet.

Du kan søke om fellesskapsløyve allerede nå hos  Statens vegvesen  

Les mer om dette og hvilke krav som gjelder på Lastebil.no>>>