NLF

Nytt fra NLF uke 20, 2022

Det har vært en hektisk uke med revidert nasjonalbudsjett, lønnsforhandlinger og ferdigstilling av årsrapporten.  

Vel overstått 17. mai! 

Nummer fire av NLF-Magasinet skal ha kommet ut til alle medlemmer, sammen med årsrapporten for 2021. 

Nytt brev til Vedum

En viktig sak som skjedde i forrige uke, var at revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem, torsdag 12. mai. I forkant av dette ønsket NLF å presisere potensialet for redusert utslipp ved å kutte veibruksavgiften på biodrivstoff.   

I et nytt brev til finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, klima og miljøminister, Espen Barth-Eide og samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, har NLF sammen med NHO Transport og Neste Corporation, minnet dem på Hurdalsplattformens punkter om biodrivstoff, der det blant annet står at avgiftsnivået skal reduseres. I tillegg viser de til budsjettenigheten med SV hvor det blir formulert at: 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag om fritak for veibruksavgift for drivstoff-blandinger med 100 prosent avansert biodrivstoff og melde tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.»  

Les mer om dette her: 
NLF ber igjen regjeringen kutte veibruksavgiften på biodrivstoff 

 

Revidert nasjonalbudsjett 

To dager før revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem gikk Samferdselsdepartementet ut og varslet om trolig kutt på grunn av krigen i Ukraina, og kutt ble det. Nå blir det mindre penger til blant annet vedlikehold og oppgradering av fylkesveiene i Norge.  

Her er de største kuttene:   

  • Redusert vedlikehold med 49,5 mill. kroner  
  • Kutt i store kollektivprosjekter (transport i byområder) med 250 mill. kroner  
  • Kutt i Riksveiinvesteringer med 130 mill. kroner  
  • Kutt i smitteverntiltak med 25 mill.  kroner fordi det ikke lenger er nødvendig. 

Det ble heller ingen reduksjon i avgiften for biodiesel. Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, er skuffet over at det ikke gjøres noe med avgiftsnivået på biodrivstoff, slik det ble varslet i Hurdalsplattformen. 

I revidert nasjonalbudsjett ble det også klart at det ikke vil bli midlertidig kutt i veibruksavgiften for transportnæringen.  NLF har ikke gitt opp å få gjennomslag for et avgiftskutt, men inntil det eventuelt skjer, oppfordres alle til å fortsette å arbeide opp mot sine transportkjøpere for å få dekning for sine økte kostnader. 

Les mer om dette her: 
Ingen avgiftskutt på biodrivstoff: – Merkelig prioritering 

 

Lønnsoppgjøret 

Ble enige etter to dager med forhandlinger. Ble enige etter to dager med forhandlinger.

Etter to dager med forhandlinger kom partene til enighet om et generelt tillegg på fire kroner, samt å øke fagbrevtillegget med to kroner fra 1. april. Videre skal minstelønnssatsen heves med syv kroner fra 1. juli, gitt at resultatet blir godkjent i uravstemning. 

Følgende nye minstelønnssatsene gjelder for distribusjon/nærtransport fra 1. april 2022: 

37,5 timers uke  Minstelønn måned – kr.  Minstelønn per time – kr. 
0-3 års ansiennitet  30 888,50  189,50 
3-6 års ansiennitet  31 214,50  191,50 
Over 6 års ansiennitet  31 540,50  193,50 

 

Følgende minstelønnssatser for alle sjåfører gjelder fra 1. juli 2022: 

37,5 timers uke  Minstelønn måned – kr.  Minstelønn per time – kr. 
0-3 års ansiennitet  32 029,50  196,50 
3-6 års ansiennitet  32 355,50  198,50 
Over 6 års ansiennitet  32 681,50  200,50 

 

Les mer om dette her: 

Enighet i årets lønnsoppgjør 

Prisen på råolje stiger 

Tirsdag 17. mai steg råoljeprisene kraftig, og i en kort stund var prisen helt oppe i 115 dollar fatet. Det er mellom syv og åtte prosent høyere enn det relativt stabile nivået vi har sett de to siste ukene.

–  Prisene har siden dette falt noe tilbake etter USA har antydet at sanksjonene mot Venezuela 
kan bli lettet. Uansett ligger prisen for i øyeblikket på ligger rundt 113 dollar fatet, noe som kan få innvirkning på dieselprisene hvis prisen holder seg såpass høy litt utover, forteller Chris Gregers, senior Key Account Manager for NLF-avtalen i Circle K. 

 Han forteller videre at finansmarkedene er urolige om dagen.  

– Da flykter valutatraderne fra de små valutaene som Norske kroner, over i dollar. Det har medført en svekket kroneverdi, noe som har gitt oss høyere priser på ferdig raffinerte produkter. I listeprisøkningen den 11. mai utgjorde den svekkede kroneverdi ca. 25 øre per liter. Utover dette, er det ingen signaler som tyder på store endringer fremover, avslutter Gregers. 

 Les mer om hvordan drivstoffprisen blir til her

Nyhetsbrevet fortsetter under bildet.

Chris Gregers i Circle K. Chris Gregers i Circle K.

NLFs årsrapport for 2021 

NLF håpet at 2021 skulle bli året der pandemien skulle slippe taket, men det ble ikke helt slik. På tross av dette, har NLF likevel navigert seg gjennom pandemien og nok et krevende år på en god måte.  

Det var ikke bare valgkampturné som var i fokus i 2021, men det ble også gjennomført et etterlengtet landsmøte i Lillestrøm, selv om det ble i en nedskalert form. 

Et av de viktigste områdene det ble jobbet med i 2021, var rekruttering. Det ble gjennomført rekrutterings-seminar, kjetting NM, Følg-drømmen-turné og ikke minst opprettet en egen faggruppe for rekruttering.  
 

I tillegg har NLF, gjennom 2021, deltatt på AquaNor i Trondheim, hatt politisk seminar og bilutstilling på Bastø Fosen, deltatt på Arendalsuka, jobbet videre med det grønne skiftet, kollegahjelpen og Venner på veien. 

Årsrapporten skal ha blitt sendt ut til alle medlemmer. Du finner den også digitalt her: 
Årsrapport 2021